Bayerdörfer, Hans-Peter (Hg.): Theatralia Judaica. Tübingen: Niemeyer, 1992 - 1996.[...]

Bayerdörfer, Hans-Peter (Hg.): Theatralia Judaica. Tübingen: Niemeyer, 1992 - 1996.

Bibliografie: Bayerdörfer, Hans-Peter (Hg.): Theatralia Judaica. Tübingen: Niemeyer, 1992 - 1996.[...], Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/bibliographie/4723.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/bibliographie/4723