Bloch, Peter (Hg.): Ethos und Pathos. Die Berliner Bildhauerschule 1786 - 1914. Berlin: Staatl. Muse[...]

Bloch, Peter (Hg.): Ethos und Pathos. Die Berliner Bildhauerschule 1786 - 1914. Berlin: Staatl. Museen Preußischer Kulturbesitz, 1990.

Bibliografie: Bloch, Peter (Hg.): Ethos und Pathos. Die Berliner Bildhauerschule 1786 - 1914. Berlin: Staatl. Muse[...], Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/bibliographie/5567.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/bibliographie/5567