Blauert, Elke (Hg.): Neue Baukunst. Berlin um 1800. Berlin: Nicolai, 2007.[...]

Blauert, Elke (Hg.): Neue Baukunst. Berlin um 1800. Berlin: Nicolai, 2007.

Bibliografie: Blauert, Elke (Hg.): Neue Baukunst. Berlin um 1800. Berlin: Nicolai, 2007.[...], Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/bibliographie/6228.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/bibliographie/6228