Barby, Johann Heinrich Christian: De consilio quo C. Cornelius Tacitus librum illum de situ moribus [...]

Barby, Johann Heinrich Christian: De consilio quo C. Cornelius Tacitus librum illum de situ moribus et populis Germaniae conscripserit et de fide ei tribuenda. Berlin: [s. n.] [Schulprogramm], 1825.

Bibliografie: Barby, Johann Heinrich Christian: De consilio quo C. Cornelius Tacitus librum illum de situ moribus [...], Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/bibliographie/6439.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/bibliographie/6439